सूचना-कोविड 19 च्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे परीक्षांच्या वेळापत्रकात बदल होऊ शकतो. कृपया संकेतस्थळावरील सूचना पहाव्यात.

कोविड – 19 च्या प्रादुर्भावामुळे एतदर्थ मंडळामार्फत दिनांक 27.4.2021 रोजी होणारी मराठी टंकलेखन परीक्षा व दिनांक 30.4.2021 रोजी होणारी मराठी लघुलेखन परीक्षा तसेच  दिनांक 27.06.2021 रोजी  होणारी अराजपत्रित कर्मचारी यांची…

End of content

No more pages to load